Bin

Lokalproducerat - Högre skörd - Bättre kvalité

Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av jordens viktigaste nyttodjur.
Den indirekta nyttan av pollineringen i Sverige uppskattas till flera hundra miljoner kronor.

Bin är ekosystemförstärkande. De bidrar alltså högst väsentligt

till mångfalden. Kvaliteten blir bättre på välpollinerade grödor.
T ex äpplen blir stora och får en jämn rundning, medan rapsen
får både ökad mängd och bättre kvalitet på oljan.

Binas arbete är lika viktigt i rapsåkern som i fruktodlingen...

Läs mer i broschyrer Om Pollinering.


Bigårdsplatser

Vi letar ständigt efter nya stationära bigårdsplatser här på Öland. En av de viktigaste förutsättningen är att det går att komma intill med skåpbil.

Det behövs inte minst när man ska skatta honungen eller fodra bina. Just nu finns det bigårdar utplacerade från Alböke i norr ner till Kalkstad, porten till Alvaret, i söder.

Har du egna marker eller vill tipsa, hör gärna av dig till oss. Klicka på "Kontakt" och skicka ett mail.

Biodling - En grön näring

Biodling - En grön näring som ligger i tiden och fyller ett stort behov.

 

Trots gamla anor ligger binäringen i startgroparna när det gäller både produktutveckling och marknadsföring. Här finns stor utvecklingspotential.

 

Även aktiviteter, matupplevelse och hälsorelaterad turism är i ett tidigt utvecklingsskede.