Bin

Lokalproducerat - Högre skörd - Bättre kvalité

Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av jordens viktigaste nyttodjur. Den indirekta nyttan av pollineringen i Sverige uppskattas till flera hundra miljoner kronor.


Bin är ekosystemförstärkande. De bidrar alltså högst väsentligt

till mångfalden. Kvaliteten blir bättre på välpollinerade grödor.
T ex äpplen blir stora och får en jämn rundning, medan rapsen
får både ökad mängd och bättre kvalitet på oljan.

Binas arbete är lika viktigt i rapsåkern som i fruktodlingen...


Bigårdsplatser

Vi letar ständigt efter nya stationära bigårdsplatser här på Öland. En av de viktigaste förutsättningen är att det går att komma intill med skåpbil.

Det behövs inte minst när man ska skatta honungen eller fodra bina. Just nu finns det bigårdar utplacerade i Mittlandsskogen från norr till söder.
 

Har du egna marker eller vill tipsa, hör gärna av dig till oss. Klicka på "Kontakt" och skicka ett mail.

Biodling - En grön näring

Biodling - En grön näring som fyller ett stort behov.

Albert Einstein lär ha sagt att om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år.

Över en tredjedel av vår livsmedelsproduktion är beroende av pollinering. 

Genom att välja svensk honung bidrar du till att våra bin håller landskapet levande.