Bin

Propolis

Det är allmänt känt att honungs-producerande bin förädlar nektar till honung, men att flera andra råmaterial också bearbetas i kupan är kanske inte lika känt. 

 

En av de viktigaste biprodukterna vid honungsframställningen är bikitt, som är baserat på harts och som bland annat skyddar mot bakterieangrepp. 

 

Bina hämtar växtharts från träd i omgivningarna och tuggar ihop det med bland annat frön, pollen och sitt eget saliv. 

 

Bikitt eller propolis kallas ibland även för binas eget antibiotikum. Bina sätter bikitt i alla springor och på släta ytor för att hålla kupan fri från sjukdomar.

Biprodukt som skyddar och stärker

Ämnet har i tusentals år använts vid bland annat sårläkning och förkylningar och i moderna studier får man förklaringen.

 

De visar att propolis har stark antioxidant effekt, samt verkar antiinflammatoriskt, hämmar virus och bakterier, lindrar infektioner och stärker immunförsvaret.

 

Bland de mer än 80 verksamma ämnen som finns i denna helt naturliga produkt är de som motverkar svamp- bakterie- och virusangrepp de mest beprövade.

 

Det är också detta skydd som bina själva strävar efter när de använder kittet i kupan.